Idiomas

intranet

intranet

Welkom!

¡¡¡ Meer dan 20 jaar mensenrechtenbescherming ten voordele van kinderen en jongeren !!!

De “Corporación Chasqui” is een Chileense Niet Gouvernementele Organisatie zonder winstoogmerk die de respectvolle samenleving van kinderen, jongeren en volwassenen nastreeft. Het respectvolle van de samenleving verwijst naar de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en culturele verscheidenheid.

Onze hoofddoelstelling is, meewerken in het sociale leerproces van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in familie, school en buurt met een sociaal-pedagogische en psychosociale aanpak, kinderrechtsbijstand en vorming, steeds met het oog op de progressieve autonome en verantwoordelijke rechtsuitoefening. Onze inspiratiebron is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.


Programmas
Onze inspiratiebron:
Onze hoofdzetel

Lokale zetel – gemeente San Bernardo

Lokale zetel – gemeente Calera de Tango


Kinder en Jongeren medezeggenschap


Bescherming van de Mensenrechten van kinderen en jongeren


Onderbouw van sociale netwerken

¿Hoe ons helpen om verder te helpen?


Brieven en Verslagen van Vlaamse medewerking


We hebben niet alles vertaald en we hebben de nieuwsberichten gericht naar Chileense bezoekers van deze Website niet gefilterd voor nederlandstalige lezers. Het is de bedoeling om jullie, nederlandstalige bezoekers, onze leefwereld mee te delen.
Als iemand wil helpen om verder te vertalen dan is dat natuurlijk hartelijk welkom: Graag doorsturen naar webmaster@chasqui.cl. Hartelijk dank.

Comments are closed.