Idiomas

intranet

intranet

Welkom!

¡¡¡ Meer dan 20 jaar mensenrechtenbescherming ten voordele van kinderen en jongeren !!!

De “Corporación Chasqui” is een Chileense Niet Gouvernementele Organisatie zonder winstoogmerk die de respectvolle samenleving van kinderen, jongeren en volwassenen nastreeft. Het respectvolle van de samenleving verwijst naar de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en culturele verscheidenheid.

Onze hoofddoelstelling is, meewerken in het sociale leerproces van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in familie, school en buurt met een sociaal-pedagogische en psychosociale aanpak, kinderrechtsbijstand en vorming, steeds met het oog op de progressieve autonome en verantwoordelijke rechtsuitoefening. Onze inspiratiebron is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Programmas Wie zijn we? Onze inspiratiebron: VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Onze hoofdzetel

Lokale zetel – gemeente San Bernardo

Lokale zetel – gemeente Calera de Tango

Kinder en Jongeren medezeggenschap

Bescherming van de Mensenrechten van kinderen en jongeren

Onderbouw van sociale netwerken

¿Hoe ons helpen om verder te helpen?

Leer más Welkom!